Smultronstället daghem

Daghem

Kallkärrvägen 4
66240 Petalax

Haiju Silén
050-343 3482
haiju.silen@malax.fi
https://www.malax.fi/barn-och-utbildning/smabarnspedagogik/daghem-och-familjedavard