Högstadiet i Petalax

Grundläggande utbildning 7-9

Mamrevägen 9
66240 Petalax

Mona Enlund
040-6508 045
hogstadiet.petalax@malax.fi
http://www.hogstadiet.malax.fi