Petalax förskola

Förskola

Thorshagavägen 5
66240 Petalax

Haiju Silén
050-343 3482 (föreståndare)
050-340 9186 (förskolan)
forskolan.petalax@malax.fi