Yttermalax skola

Grundläggande utbildning 1-6

Malax kyrktået 5
66100 Malax

Marica Ylinen
0500-868126 (rektor)
yttermalax.skola@malax.fi
http://yttermalaxskola.webnode.com/