Privat daghem

Grundläggande utbildning 1-6

Bildningsdirektör Åsa Snickars, tfn 050-444 0768, e-post: asa.snickars@narpes.fi

Grundläggande utbildning 7-9

Bildningsdirektör Åsa Snickars, tfn 050-444 0768, e-post: asa.snickars@narpes.fi

Gymnasium

Språkbad

Andra stadiets yrkesutbildning

Musikläroinrättning

Förberedande undervisning