Mosebacke skola

Grundläggande utbildning 1-6

Skolgränd 9 D
64230 Närpes

Staffan Holmberg
050-409 9356
mosebacke.skola@narpes.fi
https://www.narpes.fi/sv/invanare/barn-utbildning/grundlaggande-utbildning/ak-1-6