Mosebacke eftis

Eftis

Eftis för förskolebarn
Också morgonverksamhet

Skolgränd 9B
64230 Närpes

Sebiha Gutic
050-5507945
mosebacke.eftis-f@narpes.fi
https://www.narpes.fi/sv/invanare/barn-utbildning/grundlaggande-utbildning/morgon-och-eftermiddagsvard