Närpes högstadieskola

Grundläggande utbildning 7-9

Skolgränden 9 C
64230 Närpes

Göran Småros
050-323 1786
hogstadiet@narpes.fi
https://www.narpes.fi/sv/smabarnspedagogik-och-utbildning/grundlaggande-utbildning/ak-7-9