Närpes högstadieskola

Grundläggande utbildning 7-9

Skolgränden 9 C
64230 Närpes

Göran Småros
040-160 0646
hogstadiet@narpes.fi
http://narpes.fi/skolor/7-9