Pjelax skola

Grundläggande utbildning 1-6

Pjelaxvägen 1
64250 Pjelax

Mona Göthelid
040-1600654
040-1600679
pjelax@narpes.fi
http://www.narpes.fi/sv/invanare/barn-utbildning/grundlaggande-utbildning/ak-1-6