Pjelax skolas eftis

Eftis

Också morgonverksamhet från 07.00-08.30 alla vardagar

Pjelaxvägen 1
64250 Pjelax

Monika Forsström
040-1600920
040-1600690
pjelax.forskola@narpes.fi