Svenska Österbottens folkakademi

Folkhögskola

Närpes vuxeninstitut

Vasavägen 764
64220 Yttermark

06-2249280
vuxeninstitutet@narpes.fi
http://www.vuxeninstitutet.narpes.fi