Västra Närpes förskola

Förskola

Norrnäsvägen 34
64530 Norrnäs

050-521 0550
vn.forskola@narpes.fi
http://www.narpes.fi/sv/invanare/barn-utbildning/grundlaggande-utbildning/forskola