Yrkesakademin i Österbotten, enheten i Närpes

Andra stadiets yrkesutbildning

Ängskullsvägen 1
64230 Närpes

06-324 2600
http://www.yrkesakademin.fi