Daghem

Chef för småbarnspedagogiken Helena Nukala-Kronlund, tfn 050-414 3262, e-post: helena.nukala-kronlund@nykarleby.fi

Grundläggande utbildning 1-6

Direktör för bildningsväsendet, Teresia Tötterman-Engström
tfn 06 7856 400, 044 7219 070, bildningskansliet@nykarleby.fi

Grundläggande utbildning 1-9

Eftis

Ledare för småbarnspedagogiken Ann-Charlott Enlund, tfn 06-785 6404, 044-721 9040, e-post: ann-charlott.enlund@nykarleby.fi

Förberedande undervisning