Sagoängens daghem

Daghem, Förskola

Tvåspråkigt daghem och förskola

Dygnet runt vård

Vapparvägen 11
21600 Pargas

Anna-Kajsa Sjöman
044-358 5712
040-179 3184
anna-kajsa.sjoman@pargas.fi
http://www.pargas.fi/web/tjanster/smabarnspedagogik/dagvardsplatserna/sv_SE/pargas_kommunomrade/