Daghemmet Villa Kamomilla

Daghem

Tvåspråkigt skiftesdaghem

Rödjevägen 22
21600 Pargas

Monika Karlsson
040-488 5946
http://www.pargas.fi/web/tjanster/bastrygghet_och_familjeservice/dagvard/dagvardsplatserna/sv_SE/pargas_kommunomrade/