Kirjala daghem

Daghem, Förskola

Daghem och förskola

Nederkirjalavägen 31
21610 Kirjala

Kerstin Lassinniemi
044-358 5870
040-488 5713
Kerstin.Lassinniemi@pargas.fi
http://www.pargas.fi/web/tjanster/smabarnspedagogik/dagvardsplatserna/sv_SE/pargas_kommunomrade/