Kirjala skola

Grundläggande utbildning 1-6

Kårkullavägen 144
21610 Kirjala

Bo Blomqvist
050-540 2078
bo.blomqvist@pargas.fi
http://kirjalaskola.edu.pargas.fi/