Kyrkbackens skolas eftis

Eftis

Skolvägen
21660 Nagu

Lisbeth Karlsson
0400-675411
lisbet.karlsson@edu.pargas.fi
http://www.parainen.fi/web/tjanster/skolor/morgon_och_eftermiddagsverksam/sv_SE/morgon_och_eftermiddagsverksamhet/