Malms skola

Grundläggande utbildning 1-6

Parsbyvägen 12
21600 Pargas

Saga Isaksson
040-488 5862 (rektor)
040-488 5755 (kansli)
saga.isaksson@pargas.fi
http://malmsskola.edu.pargas.fi/