Malms skola

Grundläggande utbildning 1-6

Parsbyvägen 12
21600 Pargas

040-488 5862 (rektor)
040-488 5755 (kansli)
www.pargas.fi/sv/web/malms-skola