Pjukala daghem

Daghem, Förskola

Daghem och förskola

Pjukalavägen 134
21600 Pargas

Ann-Christin Nordström
040-488 5840
040-488 5857
pjukala.daghem@pargas.fi
http://www.pargas.fi/web/tjanster/smabarnspedagogik/dagvardsplatserna/sv_SE/pargas_kommunomrade/