Sarlinska skolan

Grundläggande utbildning 7-9

Skolgatan 16
21600 Pargas

Christa Andersson
040-1606484 (rektor)
040-488 5777 (kansli)
christa.andersson@edu.pargas.fi
www.pargas.fi/sv/web/sarlinska-skolan