Träsk skola

Grundläggande utbildning 1-6

Houtskärsvägen 867
21760 Houtskär

Örjan Ohls
040-488 5648
orjan.ohls@edu.pargas.fi
http://traskskola.edu.pargas.fi/