Grundläggande utbildning 1-6

Skoldirektör Rolf Sundqvist, tfn (06) 7850 250, e-post: rolf.sundqvist@pedersore.fi

Grundläggande utbildning 1-9

Grundläggande utbildning 7-9

Skoldirektör Rolf Sundqvist, tfn (06) 7850 250, e-post: rolf.sundqvist@pedersore.fi

Förberedande undervisning