Bennäs skola

Grundläggande utbildning 1-6

Vasavägen 40
68910 Bennäs

Maria Östberg
06-785 0290
050-378 21 74
bennas.skola@pedersore.fi
http://www.pedersore.fi