Snäckan förskola/resursenhet

Förskola, Eftis

Ytteressevägen 212
68810 Ytteresse

Maria Snårbacka
06-785 0554
maria.snarbacka@pedersore.fi
http://www.pedersore.fi