Sursik skola

Grundläggande utbildning 7-9

Sursikvägen 43
68910 Bennäs

Martin Ahlskog, ledande rektor
Carola Sjöblom, biträdande rektor
06-785 0255 (Martin Ahlskog)
06-785 0256 (Carola Sjöblom)
sursik.skola@pedersore.fi
https://www.pedersore.fi/utbildning-och-barnomsorg/vara-skolor/sursik-skola/