Yrkesakademin i Österbotten, enheten i Pedersöre

Andra stadiets yrkesutbildning

Sursikvägen 41
68910 Bennäs

Theresia Heimdahl
06-324 2000
theresia.heimdahl@yrkesakademin.fi
http://www.yrkesakademin.fi