Ytteresse skola

Grundläggande utbildning 1-6

Ytteressevägen 214
68810 Ytteresse

Frank Hjulfors
06-785 0535
ytteresse.skola@pedersore.fi
https://www.pedersore.fi/utbildning-och-barnomsorg/vara-skolor/ytteresse-skola/