Daghem

Ansvarig för dagvården Mari Peltola, tfn 044-767 6671, e-post: mari.peltola@pyhtaa.fi

Grundläggande utbildning 1-6

Chef för skolväsendet Sari Hakulinen, tfn 044-767 6640, e-post: sari.hakulinen@pyhtaa.fi

Förberedande undervisning