Axxell – Karis

Läroavtalsutbildning

Bangatan 75
10300 Karis

Klara Roos
044-739 7359
Klara.roos@axxell.fi
http://www.axxell.fi/laroavtal