Höijersgårdens eftis Svalbo

Eftis

Föräldraföreningen Svalbo eftis r.f.

Höijersvägen 3
10600 Ekenäs

Thina Enberg
019-289 2881
040-4810415
thenberg@raseborg.fi
http://www.raseborg.fi/grundskola/eftermiddagsverksamhet-for-skolbarn