Karis svenska högstadium

Grundläggande utbildning 7-9

Torggatan 10
10300 Karis

Andreas Hollsten
019-289 3541
andreas.hollsten@raseborg.fi
https://www.raseborg.fi/karis-svenska-hogstadium/