Österby skola

Grundläggande utbildning 1-6

Pojoviksgatan 18
10620 Ekenäs

Klas Dahlqvist
019-289 3741
klas.dahlqvist@raseborg.fi
http://www.edu.raseborg.fi/osterbyskola/