Pojo daghem / Pohjan päiväkoti

Daghem, Förskola

Tvåspråkigt daghem och förskola

Gamla Fiskarsvägen 8
10420 Skuru

Charlotte Fagerström
019-289 2689
charlotte.fagerstrom@raseborg.fi
http://www.peda.net/veraja/raseborg/fs_ek/pojo