Rasebo daghem

Daghem, Förskola, Språkbad

Daghem och förskola

Finskspråkig språkbadsgrupp för svensksspråkiga barn

Höijersvägen 3
10600 Ekenäs

Jaana Tasanko
019-289 2620
jaana.tasanko@raasepori.fi
http://www.peda.net/veraja/raseborg/fs_ek/rasebo