Västerby skola

Grundläggande utbildning 1-6

Trollbölevägen 38
10660 Ekenäs

Magnus Bäckström
019-289 3735
magnus.backstrom@raseborg.fi
http://www.edu.raseborg.fi/vasterbyskola