Daghem

Daghemsföreståndare Thua Vanhanen tel. 044 - 7787 912 thua.vanhanen@salo.fi

Förskola

Grundläggande utbildning 1-6