Alvägens daghem

Daghem, Språkbad

Språkbadsdaghem och -förskola

Ekorrgränd 4
04130 Sibbo

Irmeli Kujala
09-2353 7540
irmeli.kujala@sipoo.fi
https://www.sipoo.fi/se/utbildning_och_smabarnspedagogik/dagvard_och_forundervisning/daghem/leppatien_paivakoti