Box barnträdgård

Privat daghem

Garantiföreningen för Box barnträdgård r.f.

Daghem och förskola

Grönkullavägen160
01190 Box

Siv Johansson
050-567 5605
boxlekis@gmail.com
https://www.sipoo.fi/se/utbildning_och_smabarnspedagogik/dagvard_och_forundervisning/daghem/box_barntradgard