Daghemmet Solåker

Daghem

Norra skolvägen 3 B
04130 Sibbo

09-2353 7510
camilla.sundberg@sipoo.fi
https://www.sipoo.fi/se/utbildning_och_smabarnspedagogik/dagvard_och_forundervisning/daghem/daghemmet_solaker