Gumbostrands skola

Grundläggande utbildning 1-6

Gumbovägen 210
01150 Västerskog

Camilla Levander
09-2353 7251
camilla.levander@sipoo.fi
http://www.sipoo.fi/fi/palvelut/koulutuspalvelut/perusopetus/gumbostrands_skola