Kungsvägens skola

Grundläggande utbildning 7-9, Språkbad

Språkbad för finska elever från Sipoonjoen koulu

Stora Byvägen 12
04130 Sibbo

Petra Paakkanen
09-2353 7120
petra.paakkanen@sibbo.fi
http://www.sipoo.fi/se/service/utbildningstjanster/grundlaggande_undervisning/kungsvagens_skola