Kungsvägens skola

Grundläggande utbildning 7-9, Språkbad

Språkbad för finska elever från Sipoonjoen koulu

Stora Byvägen 12
04130 Sibbo

09-2353 7120
jouni.piippo@sibbo.fi
https://www.sipoo.fi/se/utbildning_och_smabarnspedagogik/grundlaggande_undervisning/svensksprakiga_skolor/kungsvagens_skola