Kyrkoby eftis

Eftis

Också morgonverksamhet

Stora Byvägen 3
04130 Sibbo

Stefan Villanen
09-2353 7180
09-2353 7182
stefan.villanen@sibbo.fi
https://www.sipoo.fi/se/utbildning_och_smabarnspedagogik/grundlaggande_undervisning/svensksprakiga_skolor/kyrkoby_skola