Kyrkoby skola

Grundläggande utbildning 1-6

Stora Byvägen 3
PB 7, 04131 SIBBO
04130 Sibbo

Stefan Villanen
050-511 6241
stefan.villanen@sibbo.fi
https://www.sipoo.fi/se/utbildning_och_smabarnspedagogik/grundlaggande_undervisning/svensksprakiga_skolor/kyrkoby_skola