Leppätien koulu

Språkbad

Grundläggande utbildning 1-6

Envägen 12
04130 Sibbo

Armi Kivimäki
09-2353 7410
050-522 2808
armi.kivimaki@sipoo.fi
http://www.sipoo.fi/leppatie