Norra Paipis skola

Grundläggande utbildning 1-6

Paipisvägen 1098
04170 Paipis

Jaana Lindstedt
09-2353 7220
jaana.lindstedt@sibbo.fi
http://www.sipoo.fi/se/service/utbildningstjanster/grundlaggande_undervisning/norra_paipis_skola