Salpar eftis

Eftis

Salparvägen 11
01180 Kalkstrand

Kasper Nyberg
09-2353 7240
040-588 4856
kasper.nyberg@sibbo.fi