Salpar skola

Förskola, Grundläggande utbildning 1-6

Salparvägen 11
01180 Kalkstrand

Kasper Nyberg
09-2353 7240
kasper.nyberg@sibbo.fi
https://www.sipoo.fi/se/utbildning_och_smabarnspedagogik/grundlaggande_undervisning/svensksprakiga_skolor/salpar_skola