Södra Paipis skola

Grundläggande utbildning 1-6

Skolbacken 50
04170 Paipis

Desiré Wirén
09-2353 5070
desiree.wiren@sibbo.fi
https://www.sipoo.fi/se/utbildning_och_smabarnspedagogik/grundlaggande_undervisning/svensksprakiga_skolor/sodra_paipis_skola